O konferencji

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

przypadł nam w udziale zaszczyt i przyjemność zorganizowania w roku 2019 kolejnego XXIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr.

Już po raz trzeci Zespół Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza do uroczych i gościnnych Międzyzdrojów.

XXIX Sympozjum będzie okazją do wymiany poglądów i własnych doświadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego i operacyjnego niezborności stawów biodrowych. Kolejnym tematem będzie diagnostyka i leczenie urazów i ich skutków w stawie kolanowym (z wyłączeniem złamań).

Mam nadzieje, że dzięki pracy Koleżanek i Kolegów zajmujących się leczeniem dzieci merytoryczny poziom prezentacji będzie, jak podczas poprzednich spotkań, bardzo satysfakcjonujący.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w Sympozjum.

dr hab. n. med. prof. PUM Maciej Kołban
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Data i miejsce:

16-18 maja 2019 r.

VIENNA HOUSE AMBER BALTIC
MIEDZYZDROJE
Ul. Promenada Gwiazd 1
72-500 MiędzyzdrojeProgram

16:00 - 18:00 Rejestracja uczestników
16:00 - 17:00 Zebranie Zarządu Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

17:00 - 18:30 Otwarcie Sympozjum

Wykład inauguracyjny: Ludzie dysplazji stawu biodrowego - historia poznania

prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak


18:30 Poczęstunek powitalny

Sesja I ROZWOJOWA DYSPLAZJA STAWÓW BIODROWYCH

Prowadzący: Barbara Jasiewicz, Marek Synder, Maciej Kołban

(Wykład 10 min, dyskusja 2 min)

9:00 9:12 Niestabilność czy wiotkość stawu biodrowego – rola sonografii dynamicznej stawu biodrowego.

Pruszczyński Błażej, Borowski Andrzej, Synder Marek

9:12 9:24 Skuteczność wybiórczego ultrasonograficznego badania przesiewowego rozwojowej dysplazji stawu biodrowego - model szkocki.

Zgoda Marcin

9:24 9:36 Ocena skuteczności zamkniętej repozycji zwichnięcia stawu biodrowego w przebiegu rozwojowej dysplazji u niemowląt.

Szwed Aleksander, Kołban Maciej, Jezierski Jarosław

9:36 9:48 Odległa ocena stawu biodrowego u dzieci z rozwojowym zwichnięciem, których rodzice przerwali bezoperacyjne leczenie.

Jakubowski Paweł, Romanowicz Marcin, Okoński Marek, Kałakucki Jarosław, Kandzierski Grzegorz

9:48 10:00 Ocena stawu biodrowego po leczeniu operacyjnym rozwojowej dysplazji stawu biodrowego u dzieci.

Synder Marek, Pruszczyński Błażej, Grzegorzewski Andrzej

10:00 10:12 Osteotomia transiliakalna miednicy wg Degi w leczeniu rozwojowej dysplazji stawów biodrowych. Wynik leczenia pacjentów operowanych po 5 roku życia w długim okresie obserwacji.

Woźniak Łukasz, Marek Jóźwiak, Maciej Idzior

10:12 10:24 Osteotomia transiliakalna miednicy wg Degi w leczeniu rozwojowej dysplazji stawu biodrowego. Systematyczny przegląd literatury.

Woźniak Łukasz, Marek Jóźwiak, Maciej Idzior

10:24 10:35 DYSKUSJA
10:35 11:20 Przerwa kawowa

SESJA II REKONSRTRUKCJA WIĘZADEŁ I ŁĄKOTEK

Prowadzący: Sławomir Snela, Łukasz Matuszewski, Szymon Pietrzak

(Wykład 10 min, dyskusja 2 min)

11:20 11:32 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego u pacjentów z czynnymi chrząstkami wzrostowymi: wczesne wyniki leczenia z zastosowaniem klasycznej przezchrząstkowej anatomicznej techniki z użyciem mięśni zginaczy.

Matuszewski Łukasz, Ciszewski Andrzej

11:32 11:44 Anatomiczna rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego w materiale.

Kruk Bartosz, Siek Tomasz, Szwed Aleksander, Kamiński Adam, Modliborski Piotr, Jezierski Jarosław, Kołban Maciej

11:44 11:56 Ocena wyników rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego u dzieci - porównawcze badanie kohortowe dotyczące dwóch metod operacyjnych: z użyciem allograftu z powięzi szerokiej uda oraz z zastosowaniem autograftu z m.smukłego.

Matuszewski Łukasz, Marek Tramś, Jakubowski Paweł, Michał Wilczewski, Ciszewski Andrzej

11:56 12:08 3-tunnels anterior cruciate ligament reconstruction among adolescences.

Anosov Viktor, Sakalouski Oleg, Britko Alexandr

12:08 12:20 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego u dzieci i młodzieży – obserwacje minimum 5 letnie.

Pilecki Grzegorz

12:20 12:32 Złamania towarzyszące urazowemu zwichnięciu rzepki - wpływ wybranych parametrów na rodzaj złamania.

Domka Michał, Inglot Grzegorz, Snela Sławomir, Sokół Grzegorz

12:32 12:44 Wyniki wczesne leczenia chirurgicznego uszkodzonych łąkotek bocznych tarczowatych.

Feluś Jarosław, Oberc Artur, Fąfara Alicja, Kowalczyk Bartłomiej

12:44 12:56 Leczenie operacyjne łąkotki tarczowatej bocznej u dzieci.

Maksimowicz Michał, Rogalski Mirosław

12:56 13:08 Odległe wyniki rekonstrukcji uszkodzeń łąkotek implantami kolagenowymi u młodzieży.

Kowalczyk Bartłomiej, Feluś Jarosław, Polak Tomasz, Kuźnik-Buziewicz Anna, Fąfara Alicja

13:08 13:20 Osteochondrosis dissecans kolana – leczenie operacyjne przy użyciu implantów biowchłanialnych.

Bielak Ryszard, Rydzak Bogusław, Szala Dariusz, Jasiński Paweł

13:20 13:30 Dyskusja
13:30 14:30 OBIAD

Sesja III NIESTABILNOŚĆ STAWU RZEPKOWO UDOWEGO

Prowadzacy: Grzegorz Kandzierski, Janusz Popko, Andrzej Grzegorzewski

(Wykład 10 min, dyskusja 2 min)

14:30 14:42 Prewencja wczesnych powikłań po trochleoplastyce kości udowej w przebiegu niestabilności stawu rzepkowo - udowego.

Fąfara Alicja, Feluś Jarosław

14:42 14:54 Ocena siły mięśniowej zginaczy kolan u pacjentów z niestabilnością rzepki jako przyczynek do dyskusji dotyczącej leczenia pacjentów z pierwszorazowym zwichnięciem rzepki.

Małecki Krzysztof, Fabiś Jarosław, Fabiś-Strobin Anna, Flont Paweł, Niedzielski Kryspin

14:54 15:08 Czy doraźna artroskopowa naprawa MPFL w ostrym zwichnięciu rzepki jest uzasadniona? Wczesna ocena wyników leczenia operacyjnego świeżego zwichnięcia rzepki z wydzieleniem fragmentu chrzęstno-kostnego.

Kwiatkowski Michał, Maksimowicz Michał, Guszczyn Tomasz

15:08 15:20 Wstępne wyniki rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego z użyciem powierzchownej blaszki ścięgna czworogłowego u młodzieży.

Pilecki Grzegorz, Pilecki Zbigniew, Hajzyk Marcin

15:20 15:32 Zmienność anatomiczna dystalnego odcinka kości udowej w kontekście pozycjonowania przyczepu udowego przeszczepu więzadła rzepkowo - udowego przyśrodkowego (MPFL).

Polak Tomasz, Feluś Jaroslaw, Kowalczyk Bartłomiej

15:32 15:44 Wartość radiologicznej oceny lokalizacji przyczepu udowego metodą Schottle w rekonstrukcji więzadła rzepkowo - udowego przyśrodkowego (MPFL).

Feluś Jarosław, Kowalczyk Bartłomiej

15:44 15:56 Ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego nawykowego i utrwalonego zwichnięcia rzepki u dzieci do lat 3.

Małecki Krzysztof, Flont Paweł, Stelmach Wojciech, Niedzielski Kryspin

15:56 16:08 Powikłania po rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego.

Psuja Marek, Tramś Marek, Rawo Tomasz, Waśko Marcin

16:08 16:20 Ultrasound femur condyles inclination angle for torsional profile screening.

Anosov Viktor, Sakalouski Oleg

16:20 16:32 Diagnostyka choroby Osgooda-Schlattera oraz Haglunda-Severa w świetle wyników badań USG z Dopplerem apofiz.

Romanowicz Marcin, Opoka-Winiarska Violetta, Kałakucki Jarosław, Madej Tomasz, Jakubowski Paweł, Kandzierski Grzegorz

16:32 16:44 Ocena wyników leczenia koślawości kolan u dzieci z wykorzystaniem płytek ósemkowych.

Kamiński Adam, Kołban Maciej, Szwed Aleksander, Modliborski Piotr, Kruk Bartosz, Modrzejewska Elżbieta

16:44 16:56 Leczenie niestabilności stawu udowo - rzepkowego u pacjentów pediatrycznych.

Modliborski Piotr, Jezierski Jarosław, Szwed Aleksander, Kruk Bartosz, Kamiński Adam, Siek Tomasz, Kołban Maciej

16:56 17:08 Analiza wstępnych wyników leczenia nawrotowego zwichnięcia rzepki u młodzieży za pomocą trachleoplastyki.

Sokół Grzegorz, Budkowski Marcin, Inglot Grzegorz, Snela Sławomir

17:08 17:20 DYSKUSJA
17:20 17:40 przerwa kawowa

17:40 Walne zebranie PPOS
19:30 Kolacja Koleżeńska

Sesja IV TEMATY WOLNE

Prowadzący: Jarosław Czubak, Tomasz Kotwicki, Marek Jóźwiak

(Wykład 10 min, dyskusja 2 min)

9:00 9:12 Pozapalne zaburzenia zosiowania powierzchni stawowych stawu kolanowego – przebieg i wyniki leczenia z użyciem ramy przestrzennej Taylora.
Pietrzak Szymon, Parol Tomasz, Czubak Jarosław
9:12 9:24 Stabilizatory pierścieniowe w wydłużaniu i korekcji osi kończyn dolnych – 10 lat doświadczeń pracy z ramą przestrzenną Taylora.
Parol Tomasz, Pietrzak Szymon, Czubak Jarosław
9:24 9:36 Występowanie dolegliwości bólowe po leczeniu neurogennego zwichnięcia stawu biodrowych w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego - porównanie rekonstrukcji stawu biodrowego z leczeniem paliatywym.
Jóźwiak Marek, Koch Aleksander, Wolff-Stefaniak Maria, Kraśny Joanna, Idzior Maciej
9:36 9:48 Analiza deformacji stawu biodrowego po leczeniu jałowej martwicy głowy kości udowej.
Synder Marek, Borowski Andrzej, Pruszczyński Błażej, Marek. A. Synder, Andrzej Grzegorzewski
9:48 10:00 Pozastawowy konflikt udowo-panewkowy okolicy kolca biodrowego przedniego dolnego - subspine impingement. Wyniki leczenia artroskopowego.
Rydzak Bogusław, Bielak Ryszard, Jasiński Paweł, Świst Łukasz
10:00 10:12 Wpływ ruchowych zajęć korekcyjnych na postawę ciała dzieci.
Kozinoga Mateusz, Janusz Piotr, Politarczyk Katarzyna, Korbel Krzysztof, Stoliński Łukasz, Kotwicki Tomasz
10:12 10:24 Możliwości leczenia skolioz wczesnodziecięcych z użyciem pionowego rozsuwalnego żebra tytanowego- wyniki leczenia po 12 latach obserwacji.
Latalski Michał, Fatyga Marek, Danielewicz Anna, Starobrat Grzegorz, Sowa Kacper, Romanowicz Marcin
10:24 10:36 Skolio-kifoza - skolioza lędźwiowa połączona z hiperkifozą piersiową osobny wzór deformacji kręgosłupa w wieku młodzieńczym - zagadnienia diagnostyczne i terapeutyczne.
Kotwicki Tomasz, Korbel Krzysztof, Kozinoga Mateusz, Janusz Piotr
10:36 10:48 Ból wzrostowy u dzieci, ocena częstości występowania oraz analiza specyfiki charakteru schorzenia – badania ankietowe.
Janusz Piotr, Pikulska Dagmara, Kapska Natalia, Kaniowska Marta, Darcz Marta, Bykowski Bartłomiej, Ekwińska Weronika, Stachowiak Emilia, Shadi Milud, Kotwicki Tomasz
10:48 11:00 Leczenie operacyjne deformacji kciuka przywiedzionego z przeprostem w stawie MCP (typ III House) u dzieci z MPD.
Flont Paweł, Małecki Krzysztof, Pruchnik Kornelia, Beczkowski Jacek Niedzielski Kryspin
11:00 11:12 Analiza leczenia operacyjnego zdwojenia kciuka.
Pruchnik-Witosławska Kornelia, Niedzielski Kryspin, Flont Paweł, Guzikiewicz Norber

ZAKOŃCZENIE SYPOZJUM

Rejestracja

Rejestracja online została zakończona 14.05.2019r.
Ma miejscu konferencji, będzie możliwa rejestracja w biurze Zjazdowym
Lekarz - opłata 1000 zł


Opłatę należy wpłacić na konto:

Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915


Opłata obejmuje:

- Materiały dla uczestników: identyfikator, teczka konferencyjna, program
- Wyżywienie (przerwy kawowe, obiadowe, ew. lunchboxy, koktajl powitalny, kolacja)
- Dostęp do wszystkich sesji, udział w wystawie firm medycznych

Opłata zawiera składkę członkowską dla członka Sekcji ze specjalizacją/rezydenta


Zakwaterowanie w Hotelu Amber Baltic (liczba pokoi ograniczona)

- pojedynczy pokój (2 doby 16–18.05.) – 560 zł brutto
- miejsce w pokoju 2-os. (2 doby 16–18.05.) – 360 zł brutto


Rezygnacje

W przypadku rezygnacji do dnia 28.02.2019, zwracamy 100% opłat.

Organizatorzy

Prof. dr hab. n. med. Maciej Kołban
Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
ul. Unii Lubelskiej 1
70 252 Szczecin
tel. +48 91 425 35 31

Sekcja Ortopedii Dziecięcej
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

KOMITET ORGANIZACYJNY I NAUKOWY

Komitet Naukowy Sekcji Ortopedii Dziecięcej w roku 2019

Przewodniczący


prof. dr hab. med. Maciej Tęsiorowski

(Zakopane)


prof. dr hab. med. Andrzej Grzegorzewski

(Łódź)


dr n med. Szymon Pietrzak

(Otwock)


Komitet Organizacyjny Sympozjum PPOS

Maciej Kołban - przewodniczący
Aleksander Szwed
Adam Kamiński
Bartosz Kruk
Piotr Modliborski
Jarosław Jezierski
Tomasz Siek
Elżbieta Modrzejewska
Agata Kocięcka

Patronat

PATRONAT HONOROWY


Honorowy Patronat
Dyrektor SPSK nr 1 w Szczecinie
dr n.med. Konrad JAROSZ

PATRONAT

Partnerzy

KontaktKontakt w sprawach naukowych:

Prof. dr hab. n. med. Maciej Kołban +48 91 425 35 31 Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
ul. Unii Lubelskiej 1
70-252 Szczecin

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Jacek Wachowski +48 606 731 369 jacek.wachowski@med-media.pl

MED-MEDIA Materna, Materna Sp. J.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
tel./faks (22) 646 41 50
NIP: 521-354-19-75

Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

www.med-media.pl